Missie & visie

Missie & visie

De vereniging streeft naar een actieve en educatieve studeeromgeving voor alle leden door studenten van dezelfde studies samen te brengen in gezellige maar ook educatieve activiteiten. Op deze manier ontstaat er meer binding tussen studenten en docenten van de Hogeschool Utrecht.

Hiermee behartigt de vereniging de collectieve belangen van studenten en docenten van de opleidingen HBR en SJD. De vereniging is voor meer binding, samenhang en gezelligheid voor alle studenten die het beste uit hun studenten- en studietijd willen halen. Het mooie is dat dit alles door studenten zelf georganiseerd wordt. Vandaar dus ook onze eerdergenoemde slagzin: ‘door en voor studenten’.

Een missie is datgene dat de vereniging naar buiten wil uitdragen. Omdat een missie over zaken gaat die jaren hebben gekost om op te bouwen, wordt een missie niet snel veranderd.

 Onze punten

De vereniging heeft als missie de volgende punten:

  • Het behartigen van de belangen van haar leden in de brede zin;
  • het behartigen van de belangen van de studenten HBR en SJD aan de HU;
  • het organiseren van educatieve, feestelijke, formele en informele activiteiten;
  • het bevorderen van de binding tussen studenten in brede zin;
  • het dichterbij elkaar brengen van docenten en studenten;
  • studenten ondersteunen bij het behalen van hun opleiding.

Onze sponsoren